סליחה יש לך ילדים בגיל 4-9

סליחה יש לך ילדים בגיל 4-9? אז איך יחסיך עם מערכת החינוך שלנו? אני לא סתם שואלת, כי אם יש  לך…שמא