סליחה יש לך ילדים בגיל 4-9

Sounds2Read-שיטת טף תווים לפיתוח כישורי קריאה יש לך ילד בגיל 4-9?

סליחה יש לך ילדים בגיל 4-9? אז איך יחסיך עם מערכת החינוך שלנו? אני לא סתם שואלת, כי אם יש  לך…שמא ילדך לא מוכן למערכת לוחצת הבודקת ובוחנת ומתייגת ילדים בבי"ס, אוכל לעזור לך שילדך יגיע בשל ומוכן ויצליח! לא, אין צורך להביא את הילד אלי, אני רק אלמד אותך איך לשחק בעצמך עם ילדך. […]