מוסיקה

התפתחות הילד בהשפעת המוסיקה:

מהי השפעת המוסיקה על הלמידה?

השפעת המוסיקה על התפתחות הכישורים הקוגניטיביים ידועה מזה שנים רבות. מחקרים מראים את הקשר שבין שמיעה ונגינת
מוסיקה לבין כישורי למידה וקריאה. האדם קולט צלילים וקולות עוד בטרם נולד. הזיהוי והבנת המשמעות של מרכיבים שונים בצליל
מתפתחים בצורה טבעית ובסדר קבוע. תחילה מזהה התינוק גווני צליל שונים (כמו קול אמו) ועוצמות צליל שונות (מגיב בבכי לצליל
חזק ומקשיב לצליל חלש). מאוחר יותר מזהה התינוק גבהים שונים של צלילים (נהנה ממנגינות) ומגיב לקצב בתנועות מוטוריות.
היכולת להבחין ולהפריד בין העיצורים והתנועות של השפה היא המרכיב האחרון בהתפתחות הילד, בגיל 5-6. בשלב זה כבר מכיר
הילד מרכיבים רבים של הצליל.
השפעת המוסיקה על יכולת הביטוי האישי והאמוציונאלי ידועה גם כן. בגיל הרך לומדים הילדים קודם כל באמצעות החושים,
תחושותיהם ורגשותיהם. המוסיקה ככלי ביטוי רגשי הקרוב ללבו של הילד מהווה גשר בין הרגש להתפתחות כישורי למידה רבים.
המוסיקה משפיעה ומפתחת גם את היכולות החברתיות של הילד. היא מאפשרת שיתוף פעולה בנגינה, במשחק ובשירה בצוותא,
ומפתחת את יכולת ההקשבה לזולת, הזיכרון, הביטחון העצמי וההערכה העצמית.
ההשפעה המשולבת של המוסיקה על חברתיות, רגש וקוגניציה הופכים אותה למשפיעה מרכזית על פיתוח כישורי למידה
וחברה.

מה הקשר בין קריאה ומוסיקה?

שפת הדיבור ושפת המוסיקה שתיהן שפות צליליות נשמעות, שיש להן גם כתב, סימני האלף-בית ותווי הנגינה.
שפת המוסיקה ממנה נהנה הילד מיום היוולדו היא עשירה ביותר ומורכבת מגובה הצליל, משך הצליל (מקצב), מהירות, גוון, עוצמה,
מרקם ועוד. המרכיבים המוסיקליים של הצלילים קיימים גם בשפת הדיבור, אך מיקוד תשומת הלב בשפת הדיבור נתון להגיה נכונה
של עיצורים ותנועות ופחות לאינטונציה ולקצב הדיבור.
בעוד שבתווי המוסיקה מהווים גובהי הצלילים והקצב את העיקר, חסרים מרכיבים מוסיקליים אלה בכתב האלף-בית. דווקא מרכיבים
אלה למרות, שאינם מיוצגים כלל בכתב, מסייעים למתן משמעות לכתוב. הקורא מעלה בדמיונו את צלילי הכתוב ונעזר
באינטונציה ופרוזודיה (קצב) כדי להבין (קשה יותר להבין רובוט הדובר בצליל ובקצב אחידים מאשר אדם המדבר באינטונציות
ובקצב מוסיקלי טבעיים).
לכתב האלף-בית ולכתב התווים מרכיבים דומים נוספים כגון: כיוון ספציפי, רצף קריאה, חיבור סימנים למשמעות, עיקרון אלפביתי
ועוד. גם בשפת המוסיקה וגם בשפה המדוברת יש צורך בשילוב של כישורים אודיו-ויזואליים כדי לזהות את הצליל הנשמע מהסימנים
הכתובים, לפענחם לקרוא אותם ולהבינם.
היכולת לקרוא תווים מוסיקליים מפתחת מרכיבי קריאה חשובים נוספים כמו: יכולת ריכוז, דמיון, ויצירתיות, ומפתחת מאוד את הזיכרון
השמיעתי. ילד בעל זיכרון שמיעתי מפותח צפוי להשלים את האינטונציה והקצב של השפה הכתובה מתוך הזיכרון ולהגיע טוב יותר
להבנת הנקרא.

המתודולוגיה והמדדים שנבדקו:

מתודולוגיה

במחקר האקדמי הראשון נבדקו 150 ילדים בשלוש קבוצות העשרה שונות. הילדים נבדקו במבחני טרום ופוסט תוכנית ההעשרה
שקיבלו לאורך שנת הגן. הם נבדקו בהמשך לאורך כתה א' במדדי הקריאה המקובלים. סוגי ההעשרה שהושוו לשיטת טף-תוויםTM
היו: קבוצת מוסיקה רגילה בשיטת "מוסיכיף" ו"קודאי" וקבוצת העשרה ללא מוסיקה בהתעמלות מרחבית וטיפול בחיות.

מדדים שנבדקו

המדדים שנבדקו היו מהירות קריאה, זיכרון שמיעתי (עקומת למידה משמיעה במבחן ריי), איכות קריאה, הבנת הנקרא, ערנות
פונולוגית, תפישה מקריאה, דיוק ושטף, בשלות ללימודים (מבחן ציור איש), ועוד. כמו-כן, נבדקו כישורי מוסיקה (במבחן בנטלי)
והקלטות של נגינת הילדים להשוואה.

תוצאות

המחקר הוכיח, שלימוד שיטת טף-תוויםTM כשפת קריאה ראשונה עוזר לילדים ללמוד לקרוא טוב יותר מהעשרות אחרות. הילדים
שקיבלו העשרה בשיטת טף-תוויםTM הגיעו לתוצאות הטובות ביותר בכל מבחני הקריאה במדדים שנבדקו, ללא הבדל בין שיטות
ההוראה של הקריאה בה למדו בכיתה א'.

תשובות לשאלות נפוצות:

השיטה מפתחת כישורי שמיעה והבנת הנקרא המוסיקלי כזיהוי מנגינות ומבנים מוסיקליים. כישורים אלה עוזרים ספציפית לקריאה
ומפתחים מאוד את המוסיקליות של הילד. התשתית הנרכשת היא כפולה, לקריאת לשון ולקריאת מוסיקה.

מומלץ להקדים לימוד-משחק בטף-תוויםTM לא רק בשל ההשלכות על יכולת הקריאה והקלה בעת לימוד קריאת הטקסט, כי
"המשגת הכתוב" של הצליל המוסיקלי מפתחת את היכולת המוסיקלית של הילד. ככל שמאחרים את הגיל הקריטי, החינוך המוסיקלי
קשה יותר. ככל שמקדימים בחינוך מוסיקלי, הסיכוי לפתח שמיעה אבסולוטית עולה .

כתב התווים הרגיל מורכב מסימנים רבים והוא קשה ללימוד. שיטת טף-תוויםTM פותחה במיוחד עבור ילדים, ומכילה מעט סימנים ולכן
כתב התווים הרגיל מורכב מסימנים רבים והוא קשה ללימוד. שיטת טף-תוויםTM פותחה במיוחד עבור ילדים, ומכילה מעט סימנים ולכן
קלה ביותר ואינטואיטיבית. הילד מגיע במהירות להישגים, דבר התורם לביטחונו העצמי ולמוטיבציה שלו להמשיך ולנגן. המעבר
לתווים הרגילים הנו קל כמו המעבר מכתב דפוס מרובע לכתב יד מעוגל. ניסיון העבר מוכיח, שילדים שעברו לתווים רגילים נמצאו
ברמה גבוהה מילדים אחרים, והמשיכו את החינוך המוסיקלי שלהם במוטיבציה גבוהה יותר.

כתב התווים הרגיל מורכב מסימנים רבים והוא קשה ללימוד. שיטת טף-תוויםTM פותחה במיוחד עבור ילדים, ומכילה מעט סימנים ולכן
כתב התווים הרגיל מורכב מסימנים רבים והוא קשה ללימוד. שיטת טף-תוויםTM פותחה במיוחד עבור ילדים, ומכילה מעט סימנים ולכן
קלה ביותר ואינטואיטיבית. הילד מגיע במהירות להישגים, דבר התורם לביטחונו העצמי ולמוטיבציה שלו להמשיך ולנגן. המעבר
לתווים הרגילים הנו קל כמו המעבר מכתב דפוס מרובע לכתב יד מעוגל. ניסיון העבר מוכיח, שילדים שעברו לתווים רגילים נמצאו
ברמה גבוהה מילדים אחרים, והמשיכו את החינוך המוסיקלי שלהם במוטיבציה גבוהה יותר.

אין קשר בין הכרות הילד עם האותיות לבין הצורך שלו בלימוד שיטת טף-תוויםTM. בטף-תוויםTM לא לומדים אותיות של עיצורים
ותנועות אלא, מפתחים מיומנויות קריאה באמצעות מוסיקה. הילד לומד לקרוא תווים מיוחדים לילדים, מנגן משחק ונהנה, בד בבד עם
פיתוח כישורי הקריאה.

בגן ובכתה א' נלמדים כישורי הקריאה הכלליים בצורה עקיפה, תוך התמקדות בלימוד הטכני של האותיות והעיצורים. פיתוח מפורש
של המיומנויות הכלליות מתאים גם לכתה א' ואפילו לכתה ב'. לימוד טף-תוויםTM מאפשר לילד לחוות קריאה בשטף תוך עקיפת
המעצורים הטכניים של הסימנים השונים.

משחק בטף-תוויםTMיכול להתבצע בזוגות ובקבוצות קטנות, ולתרום לשיתוף פעולה פורה בין ילדים ברמות שונות. שיתוף פעולה
בנגינה בצוותא מפתח קשב לזולת, יוצר תקשורת בינאישית ומאפשר ביטוי עצמי אישי וקבוצתי כאחד.
המעצורים הטכניים של הסימנים השונים.

טף-תוויםTM הינה גם מערכת תווים מוסיקליים מיוחדים לילדים, המורכבת ממספר מועט של סימנים, וגם שיטת לימוד ייחודית.
השיטה נלמדת על-ידי הילד במהירות, בקלות ובצורה אינטואיטיבית ולא רק שאינה מפריעה ללימודי הקריאה בגן ובכתות א'-ב' אלא,
מסייעת להם מבלי שהילד יחוש, שהוא בעצם מתאמן בקריאה.

טף-תוויםTM הוכחה מדעית כמפתחת וכמשפרת כישורי קריאה ללא צורך להתמודד עם הלימוד הטכני של העיצורים ואותיות
האלף-בית, ולכן מגיעה לתוצאות מהירות ומהנות לילד.
טף-תוויםTM קלה ללימוד ומובילה להצלחה מהירה של הילדים בקריאת תווים תוך כדי משחק ונגינה.
טף-תוויםTM הופכת את לימוד האלף-בית לשפת קריאה שנייה וממילא לקלה יותר, שכן הילד כבר התמודד עם קשיי הלימוד של
השפה הראשונה בעזרת טף-תוויםTM .
טף-תוויםTM מונעת קשיי קריאה עוד לפני שנוצרו, בעזרת משחק ונגינה בתווי המוסיקה המיוחדים.
טף-תוויםTM מאפשרת לילד ללמוד בקצב האישי המתאים לו, בהנאה וללא לחץ של הסביבה. הדבר משפר את הביטחון העצמי,
מביא להישגים ולתחושת מסוגלות.

מחקר מדעי מעמיק בחן את השפעת השיטה על רמת הקריאה של ילדים בכתה א' ומצא, שרמת הקריאה של הילדים שקיבלו
העשרה בשיטת טף-תוויםTM הייתה גבוהה בצורה משמעותית ומובהקת מרמת הקריאה של ילדים שקיבלו העשרות אחרות, ללא
תלות בגישות ההוראה של קריאת האלף-בית.