פיתוח כשורי קריאה באמצעות טכנולוגיה חדשנית

בכנס INTEAD בברצלונה ספרד ב2011 הוצגה שיטת טף-תווים המאפשרת להמחיש מרכיבי קריאה שבטקסט הם מופשטים באופן קונקרטי באמצעות מוזיקה בשיטה הקלה

שיטת התווים המוזיקלית לתחילת רכישת הקריאה

מאמר ראשון המציג את תוצאות הדוקטורט שנכתב ע"י ד"ר יהודית כרמון, פרופ' אריה ווהל ז"ל וד"ר שמואל אבן זוהר מבר אילן.