אתר בוגרי בר אילן

באתר הבוגרים של בר אילן התפרסמה לאחרונה כתבה "לקרוא תווים תחילה", הכתבה סוקרת בקצרה את החזון לביעור בערות קריאה בעולם באמצעות…